Historiek & Info

Historiek Kaatsclub Herleving Brussegem vzw

Volgens sommige grasduiners zou de eerste stichting dateren  in het jaar 1941.  Doch officieel werd onze club op 13 juni 1956 boven de
doopvont gehouden en door de pioniers met het nodige bier overgoten.

Na een aanloopperiode en een tijdelijk samengaan met Merchtem kende onze club vanaf de jaren ’80 een grote bloei.  Kampioen in Bevordering
in 1981 was de aanzet van een stijgende bloei.
In 1986 verdedigde onze club voor het eerst haar kleuren in Hogere II en wist zich onmiddellijk te plaatsen voor deelname aan de competitie
in Hogere I.  Het verlies van onze achterman Marc Goossens einde 1986 zette een domper op onze sportieve activiteiten maar het jaar nadien wisten  we ons te herpakken.

1988 was een topper in onze clubgeschiedenis.  Voor het eerst kampioen van Belgie in Hogere II en voor de pupillen de kampioenschapstitel met
daar bovenop de Beker van Belgie .

Intussen was er ook veel veranderd op de kaatsbaan.  Begonnen op de kasseien verhuisden de kaatsers naar het kerkplein.  Later werd een
afgesloten terrein in gebruik genomen.  Met vereende krachten werd de kantine steen voor steen opgebouwd.  Het is hier nog op ons terrein in
Den Drinkeling” dat wij heden nog actief zijn.  Dit alles is mogelijk door de gezamelijke inzet van bestuur, supporters, spelers, sponsors en gemeente bestuur.

In 2015 werd onze club een vzw en werd ons lokaal opgesplitst in een kantine en 2 lokalen voor “Rijschool Dirk”.

Niettegenstaande de kaatssport en de clubs het vandaag niet gemakkelijk hebben om het “kaatsen” nieuw leven in te blazen en de jeugd te
motiveren hopen wij toch dat de kaatssport en onze club nog een hele tijd mogen blijven bestaan.

Het Belgisch kaatsspel

Het kaatsspel wordt gespeeld tussen 2 teams.  Iedere ploeg bestaat uit 5 spelers : 2 koordspelers, 1 kleinmidden, 1 grootmidden en 1 achterman. Tevens mag 1 reservespeler voorzien worden.

Ploeg A aan de opslag moet de bal met de blote hand zo ver mogelijk over de middenlijn slaan.  De spelers van de opslagploeg moeten om
beurt in een voorop vastgestelde volgorde opslaan.
In de volgende gevallen kan deze ploeg een strafvijftien oplopen : buiten het zift opslaan / de bal verliezen bij het opslaan / voor de
koordlijn serveren / voor zijn beurt opslaan / naast de zijlijn serveren / de bal bij de opslag tweemaal raken….

Ploeg B in de terugslag moet trachten de bal zo ver mogelijk terug te kaatsen, dit gebeurt met een kaatshandschoen, rechtstreeks of na
de eerste bots.

Een verlies van ‘15’ ontstaat als : een keerder zich over de overlijn bevindt / de bal buiten de zijlijnen gekeerd wordt / de bal de overlijn
overschrijdt (overleveren) / obstructiefout van een medespeler (bal op lichaam).  De bal kan  op deze manier heen en terug geslagen
worden tot een van de ploegen een fout maakt of tot er een kaats gelegd wordt.  Wanneer de bal tweemaal botst wordt er een kaats
geplaatst.  Dit wordt herhaald tot er een tweede kaats ligt.

Dan wordt er door de ploegen van kamp gewisseld.  Nu moet de ploeg aan de opslag trachten de bal voor de kaats te stoppen. In de huidige competitie wordt er naar 13 spellen gespeeld. Voor de tornooien (met drie of vier ploegen) wordt naat 7 spellen gespeeld.

De puntentoekenning gebeurt ongeveer zoals bij tennis.

Oorsprong van het kaatsspel

Wanneer het kaatsspel eigenlijk ontstaan is weet men niet zeker.  Het kaatsspel in zijn huidige vorm vindt zijn oorsprong in de noordelijke en
zuidelijke Nederlanden in de middeleeuwen.  Kaatsen was in het begin eigenlijk een sport die beoefend werd door de adel.  Nadien werd dit
balspel ook overgenomen door de lagere klassen en ontwikkelde het zich tot een echt volksspel dat beoefend werd op straten en pleinen.

Tijdens de 17de en 18de eeuw raakte het kaatsspel in verval (behalve In Friesland).  In de 19de eeuw kwam deze sport weer tot volle bloei
en ontwikkelde het zich tot een echte sport.

Rond 1875 bestonden er reeds ploegen in Aalst, Soignies, Braine-le-Compte, enz..  In 1902 werd de Nationale Kaatsfederatie opgericht die
officiële regels vastlegde en de kaatsers in ons land verenigde.  Het “kaatsspel” of “pelote” wordt ook in verscheidene andere landen
beoefend : Italië, Spanje, Frankrijk, Friesland…(meestal in licht gewijzigde vorm)

Vooral in Friesland is de kaatssport zeer populair.  In België wordt het kaatsspel vooral gespeeld in de provincies Henegouwen en
Namen, maar ook in het Vlaams landgedeelte wordt deze sport in competitieverband gespeeld.

In Memoriam Victor Van Hove

Begrafenis Victor Van Hove op  02-03-2019

We nemen hier vandaag afscheid van jou, Victor, jij die ons afgelopen zondag plots en totaal onverwachts heeft verlaten. Het was vooral een zware klap voor je naaste familie en jouw talrijke vrienden maar evenzeer voor de spelers, het bestuur, supporters en sympathisanten van jouw geliefde kaatsclub Herleving Brussegem. Toen we je heengaan binnen de club vernamen leek het ons allemaal zo onwerkelijk en kwam dit aan als een donderslag bij heldere hemel.

Je vroegtijdig heengaan laat een grote leegte achter bij de velen die jouw club genegen zijn.  Iedereen is dan ook diep bedroefd en verslagen bij het bittere verlies van de Pater Familias van onze club.  Jij  was sinds je 23 jaar en gedurende meer dan 50 jaar onafgebroken de fiere voorzitter van Herleving Brussegem.  Je was een uniek en warm persoon met een groot hart voor onze club, die als een rode draad door jouw leven liep.   Maar bovenal was je een integer en bescheiden man die bij iedere overwinning of bij het behalen van een beker of nationale titel enorm in stilte kon genieten.   Toen het de laatste jaren wat zwaar begon te wegen heb je wel overwogen de fakkel van voorzitter doorgegeven aan Dirk en werd je voor jouw jarenlange inzet  ere-voorzitter van de club.   Ook bij iedere bestuursvergadering bleef je nog steeds aanwezig om het reilen en zeilen binnen de club verder op te volgen.   Bij ieder eetfestijn zagen wij jou ook glunderen als een gelukkig man met de talrijk opgekomen aanwezigen en je maakte er ook steeds een erezaak van om iedereen persoonlijk te ontvangen en te bedanken voor hun steun aan de club. 

Jij zorgde er ook steevast voor dat er een familiale sfeer heerste binnen de club.   Het typeerde jou ook dat je nooit wou opgeven en dat je samen met jouw rechterhand Jan ook in de moeilijke jaren steeds de club draaiende bleef houden.  Dit heeft de laatste jaren duidelijk zijn vruchten afgeworpen aangezien de club zijn plaats in 2de Nationale weer heeft ingenomen.   Jouw vaste plaats aan het venster in onze kantine zal nu voor altijd een lege plaats blijven.  Fysisch ben je er niet meer, maar je geest zal zeker nog voelbaar zijn binnen onze club en dat is alvast een troost. 

Tijdens het kaatsseizoen namen wij iedere week wel afscheid van jou, Victor, diverse malen, maar dan wetende dat het afscheid maar tijdelijk was.  Maar het afscheid dat we nu nemen is echter definitief en onomkeerbaar.  Dit stemt iedereen binnen de club dan ook tot groot verdriet.   
Verdriet om het definitieve, verdriet om je gemis.  Onze gedachten worden dan ook overspoeld met alle mooie herinneringen die we samen met jou hebben gedeeld.  Wij zijn ook dankbaar voor de leuke momenten en sportieve hoogtepunten die wij met elkaar hebben beleefd en zullen de vele anekdotes die wij met jou hebben meegemaakt in de toekomst blijven ophalen.   Deze laatste reis, waardoor je voor altijd werd weggerukt uit ons midden, had je ongetwijfeld niet gepland maar we zijn ervan overtuigd dat je van ginder boven naar ons zult kijken en dat je zal blijven supporteren voor je geliefde kaatsclub Herleving Brussegem.

Vaarwel, Victor, we zullen je nooit vergeten want de sporen die je achterlaat zijn onuitwisbaar.

Organigram van vzw Kaatsclub Herleving Brussegem

GEDRAGSCODE – VZW KAATSCLUB HERLEVING BRUSSEGEM

VZW Kaatsclub Herleving Brussegem heeft beslist om een aantal duidelijke gedragsregels vast te lebben in een document. Iedereen (spelers, jeugdspelers,leden,begeleiders,trainers,vrijwilligers…) krijgt bij aanvang van een nieuw seizoen een exemplaar. Tevens is er op de club een exemplaar aanwezig (scheidrechterslokaal) dat door de belangrijkste partijen is ondertekend.

1.Algemene gedragsregels :

 • toon respect en waardering voor iedereen
 • schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen wordt niet geaccepteerd
 • discriminatie naar afkomst, huidskleur, enz …worden niet getolereerd
 • roken in kleedkamers en kantien is verboden
 • maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op, zo houden we ons sportcomplex proper
 • afval moet gesorteerd worden en in de daartoe voorzien vuilnisbakken geplaatst worden
 • we trachten zoveel mogelijk afval te vermijden : aankopen bier en frisdrank steeds in glas en niet in plastiek – versnaperingen liefst in brooddoos ipv folie
 • waardevolle spullen goed opbergen, bij diefstal is de Kaatsclub niet aansprakelijk

2. Gedragsregels speler en jeugdspelers :

 • kaatsen is een teamsport, daarom zijn sportiviteit en een goede teamgeest zeer belangrijk
 • steun mekaar steeds tijdens training en match
 • tracht steeds aan zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden deel te nemen
 • wanneer je de training niet kunt bijwonen of je kunt niet deelnemen aan een match steeds de trainer of begeleider op tijd verwittigen
 • kom steeds op tijd naar training of match
 • steeds omkleden in kleedkamer
 • steeds de gebruikte materialen (ballen, kaatshandschoenen,….)met zorg behandelen
 • kleedruimte proper houden
 • bij een ernstige kwetsuur steeds begeleider verwittigen zodat tijdig de verzekering kan verwittigd worden

3. Gedragsregels ouder, supporter :

 • geef positieve aanmoedigingen aan Uw kind
 • vermijd grof taalgebruik en “meecoachen”
 • zorg dat Uw kind steeds op tijd is voor training of match
 • indien mogelijk meegaan naar uitwedstrijden

4.Gedragsregels begeleiders, trainers :

 • behandel iedereen met respect (spelers,supporters,ouders,scheidsrechter…)
 • wees steeds op tijd op training en match
 • rapporteer wangedrag aan ouders en bestuur
 • verantwoordelijk voor de gebuikte materialen
 • zorgen voor een goede ontvangst van tegenpartij en scheidsrechter
 • zorgen voor het invullen van de wedstrijdformulieren
 • trainer heeft de verantwoordelijkheid voor de opstelling en coaching tijdens de match 
 • kinderen spelen voor hun  plezier en om bij te leren, wees dus geduldig..
 • tijdens training of match moet terrein volledig afgesloten zijn, dit om training of match veilig te laten doorgaan
 • alle mogelijke hindernissen die een veilig verloop van training of match kunnen verhinderen dienen te worden gemeld aan het bestuur.

Bij overtreding van de regels zullen de betrokkenen hierover aangesproken worden en kan er volgende sanctie genomen worden :

 • waarschuwing
 • verwijderen van training
 • als wisselspeler beginnen
 • tijdelijk uitsluiting tot deelname wedstrijden
 • schorsing

In geval van ernstige feiten kan betrokkene volledig uitgesloten worden.